*

Nokialainen avautuu Jaan tuntoja kristityn todellisuudesta

Varhaiskasvatus auttaa ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksissa

  • Lastentarhanopettajien työn ennaltaehkäisevä merkitys kasvaa
    Lastentarhanopettajien työn ennaltaehkäisevä merkitys kasvaa

Päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen merkitys kasvaa. Yliopisto-koulutuksessa painotetaan yhä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Meitä opiskelijoita opetetaan seuraamaan lapsen kasvua ja kehitystä ja huomaamaan tukea tarvitsevat lapset mahdollisimman ajoissa ennen kouluikää. Varhainen puuttuminen onkin tuottanut tulosta. Kokenut erityisopettaja Raija Laaksonen mainitsi viimeisimmän Opettaja-lehden haastattelussa, ettei yksikään hänen oppilaistaan, jonka ongelmat on havaittu vasta koulussa, ole ollut päiväkodissa.

Lastentarhanopettajan työssä on monia piirteitä muista ammateista. Saa olla hiukan taidekasvattajana, musiikkimaestrona, suunnitella liikuntatuokioita ja toteuttaa vaikkapa ympäristökasvatusta. Tietynlainen terveydenhoidollinen otekin on yhä voimakkammin mukana, kun monissa kunnissa päätetään inklusiivisen kasvatuksen linjauksista päiväkodeissa. 

Toiseuden kokemus huolettaa kasvattajia. Samanlaisuutta korostavassa kulttuurissa eläen kysymme, jääkö erilainen lapsi syrjään? Eriytymisen ehkäisemiseksi nykyisessä suuntauksessa pyritään tuomaan kaikki lapset yhteiseen päiväkotitoimintaan mukaan. Yksilöllisin tukitoimin uskotaan sen olevan mahdollista. Näin uskotaan myös erilaisuuteen liittyvän leimautumisriskin vähentyvän.

Mielestäni suuntaus on hyvä. Lasten hyvinvointi on meidän yhteinen asia. Samalla siihen tulee tarpeeksi kiinnittää huomiota, että päiväkodeissa on todellisia resursseja toteuttaa tavoitteen mukaista kasvatusta. Että ryhmiin ohjataan tarpeeksi hoitajia erityislapsia tukemaan. Esimerkiksi koko päiväkoti ryhmän mahdollisuutta retkeillä lähimetsään ei saisi estyä sen vuoksi, että erityislapsen hoitaminen sitoo kokonaan yhden työntekijän työpanoksen. Muuten päivähoito muuttuu kaikkien lapsen säilömiseksi, kun sen tulisi olla kehittyviä taitoja ja kasvua rikastuttavaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat